WYATT McSPADDEN PHOTOGRAPHY

mississippi-1996: KUDZU BARN